Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Butiken 040-7091039
Trävaror 0400-416 430
info@tbekholm.fi
Esplanaden 132, 10900 Hangö

Frej Andersson

Frej Andersson

Försäljningschef
Inredningsmaterial och verktyg

040 587 3936
0424 5902 02
frej.andersson@tbekholm.fi

Kristian Silén

Kristian Silén

Försäljningschef
Byggnadsmaterial

040 709 1791
0424 5902 03
kristian.silen@tbekholm.fi

Juhani Granlund

Juhani Granlund

Entrepenadansvarig

040 357 8227
0424 5902 08
juhani.granlund@tbekholm.fi

Johan Ekholm

Johan Ekholm

VD, försäljningschef
Byggnadsmaterial

040 585 7837
0424 5902 04
johan.ekholm@tbekholm.fi

Kontakta oss